Nordavind utviklingIdentitet

Oppdragsgiver

Nordavind utvikling arbeider for livskraftige lokalsamfunn i nord, med fokus på kompetanse- og næringsutvikling.

«Nordavind» symboliserer hvor utfordrende det kan være å jobbe med lokalsamfunnsutvikling og endring i distriktene i nord – nesten som å jobbe i «motvind».

«En frisk nordavind» symboliserer også den nytenkningen og styrken som kreves for å løse disse utfordringene.

Prosjekt

Vi fikk oppdraget med å visualisere navnet og utformet en logo som understreker og forsterker navnet visuelt. 

 

// START Google analytics kode // SLUTT Google analytics kode