Senja kommune

Kommunevåpen og visuell identitet

Da de fire kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg skulle slåes sammen til en ny felles kommune; Senja, ble en omfattende designprosess med høy grad av publikumsinvolvering satt igang før utgangen av 2017. Og i 2019 hadde Senja kommune fått eget kommunevåpen og visuell profil. 

 

 

 

Det arktiske motivet av nordlyset i bevegelse himmelen over et av de mest kjente fjellene Senja, Okshornan. 

Nordlyset er hovedelementet i motivet, mens fjellet fungerer som støtteelement for å tydeliggjøre motivet. Motivet er fremstilt i ren flatetegning (heraldisk stil) og består av to egendefinerte farger (mørkeblått og grønt), i tillegg til sølv (som gjengis i hvit digitale plattformer og trykkflater hvor det ellers ikke er mulig å gjengi sølv).

 

Kommunevåpent til Senja kommune ble presentert som et av Norges fem vakreste kommunevåpenet under «God Morgen Norge» kåring TV2. «Et relativt nytt tilskudd til kommunevåpenjungelen, nemlig Senjas smakfulle design der nordlys slynger seg rundt fjell. Våpenet skal representere nye Senja kommune», skriver TV2.no.

 

Det er designet egen skrifttype for logo og viksomhetsnavn i kommunen. Fonten er tegnet med samme strek som piktogrammer for å skape en visuell helhet.

Piktrogrammer: Fiskeri, havbruk og sjømat

Fiskeri, havbruk og sjømat

Piktrogrammer: Reiseliv, friluftsliv og folkehelse

Reiseliv, friluftsliv og folkehese

Piktrogrammer: Gode oppvekstvilkår og fokus på barn og unge

Gode oppvekstvilkår og fokus på barn og unge

Piktrogrammer: By og bygd

By og bygd

Piktrogrammer: Kultur

Kultur

Piktrogrammer: Industri

Industri

 

Forankringsgrunnlaget for den visuelle profilen bygger merkestrategier innen stedsbranding og satsingsområdene over er nedfelt i strategien. Satsingsområdene er visualisert med piktogrammer. Hvis du ser nærmere piktogrammene vil du med litt lokalkunnskap identifisere kjennemerker i kommunen, som for eksempel Tranøy kirke, Gibostad skole, handelsparken Finnsnes eller fiskehjellen ved Husøy.

 

Elementene i den grafiske profilen har en enhetlig strek som skaper en helhetlig visuell profil.