Sjømatklyngen Senja

Visuell identiet 

Vi har utviklet visuell profil for Sjømatklyngen Senja, som er en paraplyvirksomhet for sjømatnæringen i Senja-regionen. Klyngen består av omkring 50 bedrifter innen fangst og fiskeri, sjømatindustri, havbruk, marin ingrediensindustri og marin leverandørnæring, samt salg, eksport og transport av sjømat.